Dokumenty produkcyjne

Zanim przystąpicie do działania, zapoznajcie się dokładnie ze wszystkimi dokumentami dostępnymi na tej stronie. Najlepiej, jeśli w Waszym zespole będzie jedna osoba, która zajmie się tylko tym – będzie o wiele łatwiej!

Lista OBOWIĄZKOWYCH dokumentów do oddania:

ANKIETA – (wydrukowana albo chociaż zapisany na Oświadczeniu nr ID, który pojawi się na końcu jej wypełnienia) chcielibyśmy znać szczegóły Waszej produkcji – co ciekawego i dzikiego działo się podczas weekendowego kręcenia filmu?

NAPISY KOŃCOWE – czyli kto jest kim w Waszej ekipie.

OŚWIADCZENIE – lider zespołu musi podpisać ten dokument zaświadczając, że film został zrealizowany w ciągu 48 godzin w okresie trwania konkursu.

FORMULARZ PRAW AUTORSKICH – aby chronić prawnie Wasz film, Was samych jak i 48 HFP, KAŻDY członek ekipy filmowej oraz aktor muszą podpisać osobny formularz.

OŚWIADCZENIE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – UWAGA! Każdy członek ekipy i obsady musi podpisać dokument.

LOKACJE – formularz lokacji, w których kręciliście film (wypełnijcie nawet jeśli korzystaliście z lokacji udostępnionych przez lokalną komisję filmową albo z Waszego mieszkania!).

MUZYKA – formularz dotyczący użytej w filmie muzyki (wypełnijcie nawet jeśli używacie muzyki ze stocku – wpiszcie wówczas autora i tytuł utworu).

MATERIAŁY – formularz dotyczący użytych w filmie zdjęć i innych materiałów (dzieła sztuki, fragmenty video itp.).