Organizator 48 HFP Poland

Fundacja Przestrzeń Filmowa
ul. Cypryjska 70/18
02-761 Warszawa
NIP: 113 285 56 38
KRS 0000410462
www.przestrzenfilmowa.org
www.facebook.com/PrzestrzenFilmowa
Rejestracja, kontakt z uczestnikami:
kontakt@przestrzenfilmowa.org

Agnieszka Sękowska
Producent 48HFP Poland
E: a.sekowska@przestrzenfilmowa.org

Mariusz Nawrocki
Producent wykonawczy
E: m.nawrocki@przestrzenfilmowa.org