Archives 2 października 2017

Zrób plakat do swojego filmu i wygraj!

Nie możecie się doczekać 7 października i Gali? My też! Adrenalina po kick offie opadła, teraz czas na projekcje konkursowych filmów w Kinie Luna (3-6 października) i cieszenie się tym, co stworzyliście.

Żeby podnieść jeszcze trochę sobie i wam ciśnienie ogłaszamy konkurs na plakat filmowy!

Do zabawy zapraszamy wspólnie z Jameson Irish Whiskey i Warsztaty Plakatu, którzy ufundują nagrody w konkursie: niespodzianki od Jamesona i udział w Warsztatach Plakatu 2017 – 3. edycji prestiżowych warsztatów organizowanych przez Fundację Art2Business, prowadzonych przez doktor habilitowaną sztuki Maję Wolną. Tę nagrodę przyznają organizatorzy warsztatów: Michał Kosmala i Konrad Gelert.

Zasady są proste:

  • Wybierz jeden z naszych konkursowych filmów ze strony www.48hfppoland.pl (WAŻNE: W tym roku konkurs ma charakter otwarty, jeśli jednak chcecie zrobić plakat do filmu, którego nie tworzyliście musicie uzyskać zgodę ekipy (twórców filmu). Możecie o to pytać na naszej tablicy ogłoszeń: https://r.welcometabs.com/tablica-ogloszen-48hfp)
  • Zaprojektuj plakat według wytycznych z regulaminu, który znajduje się poniżej
  • Wyślij swoją propozycję do 5 października na kontakt@przestrzenfilmowa.org
  • Przyjdź na galę 7 października i dowiedz się, czy wygrałaś/wygrałeś

Zasady przygotowania i przesłania prac konkursowych:

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Przestrzeń Filmowa.

2. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

3. Fundatorem nagród jest Jameson Irish Whiskey oraz Warsztaty Plakatu.

4. Zgłaszana praca musi dotyczyć filmu zrealizowanego na 7. edycję 48 Hour Film Project Warszawa.

5. Jeżeli autor plakatu nie jest związany z ekipą, która brała udział w konkursie musi posiadać zgodę Team Leadera ekipy w formie pisemnej na przygotowanie plakatu do wybranego przez siebie filmu.

6. Na plakacie musi znaleźć się nazwa konkursu: „48HFP Warszawa 2017”

7. Na plakacie nie mogą pojawić się: nagość, przekleństwa, hasła wzywające do nienawiści, szerzące przemoc znaki i hasła.

8. Plakat konkursowy musi zostać przesłany mailem na adres: kontakt@przestrzenfilmowa.org do 5.10.2017, do godz. 12.00 w formacie: 300dpi, CMYK. Prosimy o dołączenie pliku poglądowego RGB, dł. dłuższego boku: 2500px. Mail musi zawierać

– imię i nazwisko autora, nazwę ekipy, tytuł filmu + ewentualną zgodę od Team Leadera.

9. Jedna osoba może zgłosić jedną pracę konkursową.

10. Najlepszy plakat wybierze Jury wskazane przez Organizatora.

11. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas gali rozdania nagród, 7 października 2017 r.

12. Nagrodę może odebrać autor plakatu lub w jego imieniu inna pełnoletnia osoba.


Uczestnik konkursu na plakat 7. edycji 48HFP Warszawa udostępni wykonany plakat oraz udzieli Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na czas nieokreślony (wraz z prawem do udzielania dalszej licencji) na korzystanie z plakatów na polach eksploatacji obejmujących: publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, przez stację radiową i telewizyjną, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w ramach warsztatów oraz wystaw; wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy plakatów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową, wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet, w ramach katalogu wystawy i innych materiałach informacyjnych i promocyjnych;

Konkurs na plakat jest akcją specjalną Fundacji Przestrzeń Filmowa – Organizatora 7. edycji 48HFP Warszawa organizowanej i nie ma nic wspólnego z regulaminem konkursu filmowego 48HFP.

5 Comments | Views: 1278
Share