Jurorzy

Dziękujemy wszystkim jurorom, którzy oceniali filmy konkursowe podczas dotychczasowych edycji 48 Hour Film Project w Polsce. Wśród nich znaleźli się m.in.: