Zasady produkcji

Oficjalne Zasady Produkcji
48HFP Warszawa 2024

Oto zasady, których muszą przestrzegać wszystkie zespoły realizatorskie biorące udział w Konkursie:

A. Terminy. 48 Hour Film Project (48HFP) organizowany jest w różnych miastach na całym świecie w ciągu jednego z wybranych weekendów w danym roku. 48 Hour Film Project trwa od godz. 19:00 czasu lokalnego w piątek do godz. 19:00 czasu lokalnego w niedzielę w ten sam weekend. To tzw. „regulaminowe 48 godzin”. Ekipa biorąca udział w Konkursie musi zrealizować swój film w wyznaczonym czasie i wgrać go na stronę www.48hourfilm.com do godz.19:30 w niedzielę a dokumenty do godziny 24:00 w niedzielę. W Konkursie wezmą oficjalnie udział tylko prace dostarczone w wyznaczonym terminie. Wyświetlone zostaną wszystkie filmy otrzymane w niedzielę (zarówno w wyznaczonym czasie, jak i po nim).

B. Praca twórcza musi zamknąć się w „regulaminowych 48 godzinach”. Zabronione jest wykonywanie jakiejkolwiek pracy twórczej przed rozpoczęciem konkursowego weekendu. Praca twórcza obejmuje np. następujące działania:

-Pisanie scenariusza
-Próby
-Projektowanie kostiumów i scenografii
-Filmowanie
-Montaż
-Udźwiękowienie
-Rendering
-Nagrywanie na nośnik

C. Oto jedyne prace, do których można przystąpić przed rozpoczęciem „regulaminowych 48 godzin”:

-Organizacja ekipy realizatorów
-Organizacja obsady, casting
-Zabezpieczenie sprzętu
-Dokumentacja i zabezpieczenie lokacji
-Inne prace organizacyjne(Patrz też Zasada D)

D. Materiał filmowy trzeba nakręcić w całości w ciągu 48 godzin wyznaczonych na realizację projektu. Każda klatka Twojego filmu MUSI zawierać materiał nakręcony lub utworzony w „regulaminowe 48 godzin”. Nie wolno korzystać z materiałów ani ujęć archiwalnych (stockowych) bądź stworzonych w innym czasie. Wyjątkiem są ujęcia stockowe przedstawiające pociski, ogień, wybuchy, będące warstwą efektów specjalnych, nałożoną na obraz zrealizowany w ramach regulaminowych 48 godzin, z zaznaczeniem, że uczestnik ma obowiązek posiadać odpowiednie licencje i/lub prawa do ich wykorzystania. Materiały te NIE mogą zawierać wizerunku osób trzecich! Dopuszczalne jest wykorzystanie animacji i efektów specjalnych, ale trzeba je stworzyć w wyznaczonych 48 godzinach. (Uwaga: dozwolone jest korzystanie z materiałów stockowych wykorzystanych w efektach specjalnych będących częścią programu do realizacji efektów specjalnych dostarczonego przez stronę trzecią jak np. ogień, eksplozje, tła albo jako ujęcia w telewizorze w tle, o ile uczestnik posiada prawa lub licencję do wykorzystywania takich ujęć pod warunkiem, że materiały te w obu przypadkach nie zawierają wizerunku osób trzecich). Dozwolone jest korzystanie z nieruchomych obrazów, pod warunkiem, że Ekipa posiada do nich prawa. Takie zdjęcia nie muszą być stworzone w wyznaczonym okresie 48 godzin, natomiast nieruchomych obrazów stworzonych poza regulaminowym czasem nie wolno używać w ramach sekwencji, tak aby stwarzać złudzenie ruchu.

E. Każda biorąca udział w Konkursie Ekipa musi mieć przedstawiciela na oficjalnej inauguracji na żywo lub online 48 Hour Film Project – Kickoff. Kickoff odbędzie się 20.09.2024 o godzinie 18:00 – miejsce i/lub link podamy najpóźniej cztery dni przed startem konkursem. Przed startem Kickoff’a każda Ekipa musi wgrać na konto TL na stronie www.48hourfilm.com wypełnioną UMOWĘ TEAM LEADERA oraz Klauzulę Rodo, podpisane przez Team Leadera  (Formularz znaleźć można na stronie internetowej 48hfppoland.pl w zakładce DOKUMENTY PRODUKCYJNE). Żadna Ekipa nie może wziąć udziału w Konkursie bez przekazania tej umowy. Każda Ekipa otrzyma gatunek filmu w drodze losowania podczas Kickoffu. Od 2016 roku nie ma możliwości wylosowania „dzikiej karty”.

F. Każda biorąca udział w Konkursie Ekipa otrzyma przydział takich samych dla wszystkich elementów, które MUSZĄ się pojawić w filmie, jak postać, rekwizyt i tekst.  Obowiązkowe postaci i rekwizyty muszą być widoczne na ekranie. Widz oglądający film musi bez problemu potrafić wskazać pokazaną na ekranie postać i nazwać ją z imienia, nazwiska oraz zawodu, nie musi to być główny bohater filmu. Imię, nazwisko oraz zawód można przedstawić w jakiejkolwiek formie: poprzez napis (na dowolnym rekwizycie, obiekcie itp.), wypowiedź jednego z bohaterów, kontekst itp.  Obowiązkowy fragment tekstu musi być zacytowany dosłownie. Nie może być przerwany innymi wypowiedziami – musi stanowić jedną, zamkniętą całość. Tekst może być wypowiedziany, zaśpiewany lub napisany. Język jest dowolny, jednak jeżeli nie będzie jasne, że chodzi o obowiązkowy tekst, wymagane jest tłumaczenie. Aby film mógł zostać oficjalnie uznany za zrealizowany w ramach projektu, musi być nakręcony zgodnie z regułami wybranego gatunku i musi zawierać wszystkie obowiązkowe elementy, pojawiające się w regulaminowym czasie i przed napisami końcowymi.

G. Członkowie obsady i ekipy technicznej muszą wykonywać pracę nad filmem jako wolontariusze.

H. Bezpieczeństwo zwierząt, podobnie jak bezpieczeństwo obsady i ekipy filmowej, jest ważną częścią 48-godzinnej produkcji filmowej. Filmy, których skutkiem jest śmierć lub okaleczenie zwierzęcia, mogą zostać zdyskwalifikowane.

I. Można użyć dowolnego typu kamery wideo lub filmowej. Nie ma ograniczenia co do liczby kamer.

J. Do tej pory obowiązkowym elementem było także miasto. W tym roku pokazania miasta nie będzie obowiązkowe, natomiast zachęcamy do umieszczenia charakterystycznego elementu Warszawy w Waszym filmie. Może to być architektura, krajobraz, miejsce pokazane poprzez ujęcie -nakręcone w 48 godzin, zdjęcie lub plakat. Dzięki temu Wasz film stanie się wizytówką tej edycji, a widz będzie mógł przyporządkować ujęcie, zdjęcie lub plakat do Warszawy.

K. Jeżeli chodzi o napisanie i nagranie muzyki do filmu, zespoły biorące udział zachęca się do współpracy  z miejscowymi kompozytorami i (lub) muzykami. Dozwolone jest skorzystanie z muzyki nagranej wcześniej, jednak Ekipa musi posiadać prawa do wszelkiej muzyki użytej w filmie i musi dostarczyć zgody na wykorzystanie wszelkiej muzyki. Tak jak w przypadku muzyki, można korzystać też z nagranych wcześniej efektów dźwiękowych, jednak trzeba posiadać prawa do korzystania z nich. Ekipy korzystające z utworów pobranych z Audionetwork.com lub innej bazy, do muszą wypełnić Oświadczenie MUZYKA wpisując numer, tytuł oraz kompozytora utworu. Uwaga: parodii piosenek (tj. dających się zidentyfikować, istniejących wcześniej kompozycji z nowymi lub zmienionymi słowami bądź muzyką) nie wolno umieszczać w filmie bez podpisanej zgody posiadacza praw do takich kompozycji. Ta zasada obowiązuje bez względu na to, czy użycie sparodiowanej piosenki stanowi przypadek „dozwolonego użytku” zgodnie z przepisami dotyczącymi prawa autorskiego obowiązującymi w danym kraju lub międzynarodowymi.

L. Całkowity czas trwania. Ukończony film musi trwać co najmniej 4 minuty i nie więcej niż 7 minut, bez uwzględnienia napisów końcowych. Innymi słowy, regulaminowy czas trwania rozpoczyna się po wyświetleniu wymaganych informacji (karty tytułowej oraz animacji) 48HFP, a kończy – przed napisami końcowymi. Wymagane informacje początkowe i napisy końcowe nie liczą się do minimalnego czasu trwania wynoszącego 4 minuty. Fabuła filmowa nie może trwać dłużej niż 7 minut. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia filmu, tak aby mieścił się on w podanych ramach czasowych.

M. Napisy początkowe i końcowe:
1. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE POPRZEDZAJĄCE FILM: Zanim rozpocznie się ukończony film, na nośniku powinny znaleźć się następujące elementy:
– 5 sekund czerni
– 5 sekund Karty tytułowej z nazwą zespołu, tytułem filmu, gatunkiem, miastem ( tzn. Warszawa nawet jeśli zdjęcia powstają w innym mieście, ponieważ Wasza ekipa bierze udział w warszawskiej edycji) i datą (wzór Karty Tytułowej do pobrania na profilu Team Leadera)
– 5 sekund Karty z napisem angielskim lub polskim: „This film was made for the 48 Hour Film Project 2024. www.48hourfilm.com/48hfp” lub animacji (do pobrania na profilu Team Leadera)
– 2 sekundy czerni
– Film

2.Film powinien wyglądać tak:

NAPISY POCZĄTKOWE: Po 2 sekundach czerni niektóre filmy rozpoczynają się napisami początkowymi. Nie zachęcamy do ich umieszczenia, ale jeśli tak się stanie, należy uznawać je za część filmu, a zatem uwzględnić w maksymalnym 7-minutowym czasie trwania. Ponadto, jeżeli w filmie są napisy początkowe inne niż tytuł (np. nazwiska reżyserów, aktorów itp.), trzeba umieścić również jeden z następujących elementów w języku angielskim lub polskim:tekst „[your team name] presents” /”[nazwa Ekipy] przedstawia”/, a potem od razu „a 48 Hour Film Project” /”film zrealizowany w ramach 48 Hour Film Project”/, albo tekst „a 48 Hour Film Project” zaraz po tytule filmu. Uwaga: napis „a 48 Hour Film Project” nie powinien być umieszczony w cudzysłowie i może być pisany w całości małymi literami (czyli „a 48 hour film project”).

NAPISY KOŃCOWE: Napisy na końcu każdego filmu nie mogą trwać dłużej niż 60 sekund. Te 60 sekund uznaje się za dodatkowe w stosunku do długości filmu określonej w Zasadzie L. (Oznacza to, że film może trwać 7 minut, plus dodatkowe 60 sekund napisów, czyli całkowity czas trwania wynosi 8 minut). Napisy końcowe muszą zawierać słowa: „This film was made for the 48 Hour Film Project. www.48hourfilm.com” /”Film zrealizowano w ramach 48 Hour Film Project. www.48hourfilm.com”/

INFORMACJE POCZĄTKOWE I NAPISY PO 48HFP: Po Konkursie, filmy wyświetlane w Internecie powinny zachować kartę tytułową poprzedzającą film, z napisem: „This film was made for the 48 Hour Film Project 2024. www.48hourfilm.com”

N.  Gotowy film musi być przekazany w standardzie 24FPS, 4K, Full HD lub HD.
Maksymalny rozmiar pliku: 2 GB.
Aby zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami dotyczącymi przesyłania pliku z filmem zajrzyj na panel TL na stronie www.48hourfilm.com.
WAŻNE: Jeśli Twój film nie spełnia wymogów dotyczących zgłoszeń obowiązujących w Twoim mieście, może zostać zdyskwalifikowany. Film musi zostać przekazany jako (opcja preferowana) samodzielny plik QuickTime (mov) lub mp4 bez prawnie zastrzeżonych kodeków, i nie może przekraczać 2GB. Film może też zostać zdyskwalifikowany, jeżeli nie da się go wyświetlić z wykorzystaniem sprzętu 48HFP (zalecana aplikacja do odtwarzania filmów- VLC).

O. Uwagi dotyczące przekazywania filmów:
W roku 2024 będziecie wgrywać filmy na platformę www.48hourfilm.com.
Więcej informacje znajdziecie w mailu wysłanym najpóźniej 48 godzin przed startem konkursu. Zalecamy, aby poziom dźwięku był mniej więcej równy przez cały film. (Jeżeli w filmie jest nierówny dźwięk lub dźwięk osiąga wartości szczytowe, może zostać zmodyfikowany, aby uchronić sprzęt odtwarzający przed uszkodzeniem.) Specyfikacje dotyczące projekcji są różne w różnych kinach, a 48HFP ich nie kontroluje. Jeżeli film jest bardzo ciemny, mogą wystąpić trudności z wyświetleniem go w lokalnym kinie. Wszystkie filmy otrzymane wieczorem, tego dnia, na który wyznaczono ostateczny termin (zarówno w wyznaczonym czasie, jak i po nim), będą wyświetlone, pod warunkiem że się kwalifikują zgodnie z Zasadą P.

P. Każda Ekipa musi uzyskać zgody oraz oświadczenia o wykorzystaniu danych osobowych dla aktorów (każdego z osobna), ekipy realizacyjnej (każdego członka z osobna), muzyki, materiałów i obiektów zdjęciowych (a także wszelkie inne zgody, jakie są wymagane), i przekazać je Organizatorom projektu wraz z ukończonym filmem. (Formularze znaleźć można na stronie internetowej 48 Hour Film Project.) Film nie zostanie wyświetlony do momentu, w którym Organizatorzy 48 Hour Film Project nie otrzymają podpisanych zgód.

Q. Team Leader musi złożyć odpowiednie Oświadczenie wraz z wypełnionym zgłoszeniem, potwierdzając w ten sposób przestrzeganie Regulaminu oraz Oficjalnych Zasad Produkcji w  ich całości przez całą Ekipę.

R. Aby zakwalifikować się do projektu, zgłoszenia muszą stanowić autorskie utwory uczestników; nie mogą naruszać praw stron trzecich; muszą nadawać się do publikacji (tj. nie mogą być obraźliwe, wulgarne, obsceniczne bądź nieprzyzwoite); UWAGA! przekleństwa są zaliczane do wulgaryzmów! Nie przyjmujemy filmów ze słowami powszechnie uważanymi za przekleństwa; nie mogą zawierać obscenicznych ani pornograficznych materiałów; nie mogą zawierać oszczerstw dotyczących jakichkolwiek osób, spółek, organizacji ani podmiotów; nie mogą naruszać prywatności ani innych praw żadnej osoby, spółki ani podmiotu; nie mogą w żaden inny sposób naruszać obowiązujących przepisów ustawowych i innych; wreszcie, nie mogą zawierać żadnych elementów chronionych prawem autorskim (chyba, że prawa takie posiada uczestnik i/lub 48HFP). Uwaga! Filmy, podczas realizacji których ucierpiały zwierzęta będą zdyskwalifikowane! Zgłoszenia zawierające zabronione lub niewłaściwe treści, jeżeli 48HFP według własnego wyłącznego uznania zdecyduje, że są niewłaściwe, podlegają dyskwalifikacji. 48HFP zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji o tym, czy dane zgłoszenie się kwalifikuje. 48HFP zastrzega sobie również prawo do odmowy wyświetlenia filmu lub do wydania oświadczenia przy okazji wyświetlenia filmu w odniesieniu do jego treści.

S. Uczestnicy nie powinni dystrybuować swoich filmów w żaden sposób przed premierowym pokazem. Obejmuje to publikację filmu na dowolnej stronie internetowej. Uczestników zachęcamy zamiast tego do zrealizowania i dystrybucji zwiastuna swojego filmu. Długość zwiastuna nie powinna przekraczać 48 sekund.

T. Aby film został oficjalne uznany za zrealizowany w ramach projektu, filmy zrealizowane przez każdą Ekipę muszą przestrzegać wszystkich zasad Regulaminu oraz Oficjanych Zasad Produkcji. Organizatorzy 48 Hour Film Project zastrzegają sobie prawo do wyświetlenia wyłącznie filmów oficjalnie uznanych za zrealizowane w ramach projektu.

U. Nie zwracamy żadnych przekazanych w ramach zgłoszenia nośników ani dokumentów.
U. 48HFP oraz strony projektu mogą, według własnego wyłącznego uznania, zdyskwalifikować zgłoszenia uznane za nieodpowiednie lub w inny sposób niezgodne.

V. Wszystkie filmy uznane oficjalnie za filmy zrealizowane w ramach projektu mogą ubiegać się o tytuł najlepszego filmu 48 Hour Film Project we własnym mieście.

W. Spośród filmów, które zwyciężyły w poszczególnych miastach, wybrany zostanie ten, który otrzyma tytuł najlepszego filmu projektu 48 Hour Film w danym roku. Zwycięzców wyłonią zespoły niezależnych jurorów.

X. Organizatorzy 48 Hour Film Project mogą Oficjalne Zasady Produkcji uzupełniać lub zmieniać w dowolnym czasie przed rozpoczęciem 48-godzinnego okresu realizacji.
Pamiętaj! Kiedy masz 48 godzin na zrobienie filmu, liczy się każda sekunda!

Y. Wykorzystanie AI (Sztucznej Inteligencji)

Możesz używać AI (sztucznej inteligencji) podczas tworzenia swojego filmu, z zastrzeżeniem następujących wytycznych:

a) Możesz używać sztucznej inteligencji wyłącznie w sposób zgodny z prawem polskim.
b) Nie możesz używać sztucznej inteligencji do tworzenia jakiejkolwiek części swojego wpisu przed „regulaminowym 48 godzin”.
c) Musisz mieć prawa do wszystkich prac, w tym prac stworzonych za pomocą sztucznej inteligencji. Innymi słowy, wszelkie materiały wygenerowane przez sztuczną inteligencję, które wykorzystują materiały chronione prawem autorskim, dla których twórca filmu nie ma zgody, są niedozwolone. (Na przykład użycie zrzutu ekranu z filmu Pulp Fiction do stworzenia nowego obrazu jest zabronione.)
d) Wszelkie materiały filmowe utworzone przy użyciu sztucznej inteligencji podlegają zarówno wymogom dotyczącym praw autorskich, jak i regule D dotyczącej materiałów filmowych (powyżej). Oznacza to, że nie tylko twórca filmu musi mieć prawa do materiału filmowego, ale także każdy materiał nagrany przed weekendem konkursowym może być używany wyłącznie zgodnie z Zasadą D.

Zasady produkcji mogą ulec zmianie do dnia 10.09.2024, jeśli ulegną zmianie Zasady Produkcji opublikowane przez głównego organizatora 48 Hour Film Project Inc.