Konkurs na plakat

Drodzy i Drogie,

ogłaszamy konkurs na najlepszy plakat! 

Zasady przygotowania i przesłania prac konkursowych:

 • Organizatorem konkursu jest Fundacja Przestrzeń Filmowa.
 • Zgłaszana praca musi dotyczyć filmu zrealizowanego na 11 edycję 48 Hour Film Project Warszawa 2022.
 • Autor plakatu musi być osobą pełnoletnią.
 • Jeżeli autor plakatu nie jest związany z ekipą, która brała udział w konkursie musi posiadać zgodę Team Leadera ekipy w formie pisemnej na przygotowanie plakatu do wybranego przez siebie filmu.
 • Na plakacie musi znaleźć się nazwa konkursu: „11 edycja 48HFP Warszawa”
 • Na plakacie nie mogą pojawić się: nagość, przekleństwa, hasła lub znaki wzywające do nienawiści lub szerzące przemoc.
 • Plakat konkursowy musi zostać przesłany mailem na adres: kontakt@przestrzenfilmowa.org do 24.09.2022, do godz. 23:59 w formacie:
 • A3 (297x420mm) plus spad 3 mm; 
 • wewnętrzny margines, odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia – min.3mm;
 • rozdzielczość bitmap – 300 dpi do max 350 dpi;
 • teksty muszą być zamienione na krzywe;
 • profil kolorystyczny — wszystkie bitmapy umieszczone w PDF powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy, za które drukarnia i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności;
 • jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1;
 • format zapisu: PDF.

Mail musi zawierać:

imię i nazwisko autora, nazwę ekipy, tytuł filmu + ewentualną zgodę od Team Leadera(skan/zdjęcie)

 • Plakat zostanie udostępniony na kanałach Organizatora w internecie, a także jego drukowana wersja zostanie powieszona na czas trwania pokazów Kinie Elektronik.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za złą jakość wydruku jeśli plik został źle przygotowany.
 • Jedna osoba (ekipa) może zgłosić jedną pracę konkursową.
 • Najlepszy plakat wybierze Jury wskazane przez Organizatora.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi podczas gali rozdania nagród, 30 września 2022 r.
 • Nagrodę może odebrać autor plakatu lub w jego imieniu inna osoba z ekipy, wskazana przez autora.

Uczestnik konkursu na plakat 11 edycji 48 Hour Film Project Warszawa 2022 udostępni wykonany plakat oraz udzieli Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na czas nieokreślony (wraz z prawem do udzielania dalszej licencji) na korzystanie z plakatów na polach eksploatacji obejmujących: publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, przez stację radiową i telewizyjną, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w ramach warsztatów oraz wystaw; wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy plakatów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową, wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet, w ramach katalogu wystawy i innych materiałach informacyjnych i promocyjnych;

Dane uczestników będą przechowywane zgodnie z zaleceniami RODO. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Przestrzeń Filmowa z siedzibą przy ul. Szarej 10, 00-420 w Warszawie. Adres kontaktowy: ado@przestrzenfilmowa.org

Konkurs na plakat jest akcją specjalną Fundacja Przestrzeń Filmowa – organizatora 48HFP Warszawa 2022 organizowanej i nie ma nic wspólnego z regulaminem konkursu filmowego 48HFP.

Czekamy na Wasze plakaty! A już w przyszłym tygodniu widzimy się na pokazach kinowych ?